QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định  số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng  5 năm 2023 về việc  phê duyệt Quy hoạch phát  triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( Quy hoạch điện VIII). Theo đó, Quy hoạch điện VIII quy hoạch phát triển nguồn điện…

HÀN QUỐC CHIA SẺ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG CÁC-BON

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon tại Việt…